4- 18 YAŞ ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ- ÖĞRETMENLER İÇİN

FORMU DOLDURAN KİŞİNİN


ÇOCUĞUN,


VI. Yaşıtlarına oranla çocuğunuzun:

VII.

1. Öğrencinizin okul başarısı nasıldır ? (6 yaş ve yukarısı için)

2. Diğer derslerde nasıldır? Ör: Yabancı dil, bilgisayar
(beden eğitimi, resim, müziği katmayınız)


Aşağıda çocukların özelliklerini tanımlayan bir dizi madde bulunmaktadır.

Her bir maddeyi öğrencinizin şu andaki ya da son 6 aydaki durumuna göre İşaretleyiniz.

Bir madde öğrenciniz için hiç doğru değilse 0, bazen ya da biraz doğru ise 1, sıklıkla ya da çok doğru ise 2 yi işaretleyiniz.